شنبه 03 آبان 1399

درباره ما

شرکت فناوري آنتن هاي کارن پس از يک دهه فعاليت پژوهشي و صنعتي، در زمينه طراحي، ساخت و توليد انواع آنتن ها، جاذب هاي الکترو مغناطيسي و ادوات پسيو در باند فرکانسي 100KHz الي 60GHz، از سال 1391 فعاليت خود را آغازکرد. اين شرکت در سال 1393 به عنوان شرکت دانش بنيان انتخاب شده است. همچنين اين شرکت عضو پارک علم و فناوري استان البرز و سنديکاي صنعت مخابرات ايران می باشد. برخی از محصولات شرکت کارن عبارتند از

Cellular Base Station Antennas

Microwave Antennas

Broad Band Antennas

Feed Horn for Reflector Antennas

Antennas for earth station satellite communication

Electromagnetic Absorber

Passive Equipment: Combiner, Splitter, Coupler, Branching Filter, Waveguide Adaptor & Attenuator

 

Copyright 1399 by DNN Corp